Upplands distrikt av Föreningen Nordsvenska Hästen är en sammanslagning av Uppsala distrikt och norra delen av Stockholms distrikt, dvs den del som ligger norr om Stockholm. Sammanslagningen har genomförts för att föreningsarbetet ska löpa smidigare och stockholmarna lättare ska kunna ta sig till sina kompisar, utan att behöva åka genom ”stan”. Södra delen av länet har gått ihop med Sörmland på motsvarande vis. Stockholmsdistriktet är alltså nedlagd, sedan 1 januari 2019.

För vårt nya distrikt innebär det en injektion av nya krafter som vi är glada för!

Efter årsmötet 2020 ser styrelsen ut som följer:

Elisabet Larsson sekr., fullmäktige
Ullbolsta, Bälinge
018-36 20 07, 070-274 23 33

Anki Lindqvist fullmäktige
Nyborg, Hargshamn
070-263 66 06

Helen Jansson, kassör
Varledatorp, Rånäs
070-319 34 27

Cecilia Hamilton ordf, UrMulen, körkurser mm.
Faringe, Almunge
e-post cecilia.hamilton@telia.com   tel 070-326 10 85 
 
Titti Lindbom vice ordf, ungdomsansvarig,
Lagbo, Östervåla
070-35 35 945  
 
Hans Sidbäck
Myskdalen, Uppsala
070-272 22 66

Annika Karlsson
Esmansbol, Rimbo
070-266 08 55

Valberedning
Gunilla Ek, sammankallande
Kjell Danielsson
Anette Eriksson

Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du har idéer eller annat att dryfta!