Distriktet

Upplands distrikt av Föreningen Nordsvenska Hästen är en sammanslagning av Uppsala distrikt och norra delen av Stockholms distrikt, dvs den del som ligger norr om Stockholm. Sammanslagningen genomförs för att föreningsarbetet ska löpa smidigare och stockholmarna lättare ska kunna ta sig till sina kompisar, utan att behöva åka genom ”stan”. Södra delen av länet går ihop med Sörmland på motsvarande vis. Stockholmsdistriktet läggs alltså ner, med effekt 1 januari 2019.

För vårt nya distrikt innebär det en injektion av nya krafter som vi ser fram emot!

Vi har haft vårt första årsmöte, och styrelsen består av personerna nedan. Konstituerande möte dock har inte hållits ännu så arbetsuppgifterna kan komma att bytas.

Cecilia Hamilton ordf, UrMulen, körkurser mm.
Faringe, Almunge
e-post cecilia.hamilton@telia.com   tel 070-326 10 85 

Elisabet Larsson kassör och sekr., fullmäktige
Ullbolsta, Bälinge
018-36 20 07, 070-274 23 33
 
Anki Lindqvist fullmäktige
Nyborg, Hargshamn
070-263 66 06
 
Titti Lindbom vice ordf, ungdomsansvarig,
Lagbo, Östervåla
070-35 35 945  
 
Anna Åkerfeldt
Östuna, Knivsta
0732-15 66 36 
 
Hans Sidbäck
Myskdalen, Uppsala
070-272 22 66

Helen Jansson
Varledatorp, Rånäs
070-319 34 27

Annika Karlsson
Esmansbol, Rimbo
070-266 08 55

Valberedning
Gunilla Ek, sammankallande
Kjell Danielsson
Anette Eriksson