På gång

16 – 17 november – FNH håller avelskonferens i Åsbro.

Mycket på gång, men vi lugnar oss lite fram till nyår!