Söndag 16 augusti – visningsträning i Faringe, kl 10, anmäl till Cecilia.

29 augusti – träning inför Bruks-DM, i Dalby. Se inbjudan här.

30 augusti – premiering i Myskdalen, Uppsala (mot Almunge)

13 september – Bruks-DM (JUF) i Dalby. Se inbjudan här.

18 – 20 september – SM för nordsvensk brukshäst, i Kil, Värmland

25 – 27 september – Hassekurs i Faringe. OBS nytt datum! Anmäl till Cecilia

Körprov för Körbarhetsintyg (KBI) och Frivilligt körprov (FKP) kommer att kunna avläggas vid en särskild sammankomst under hösten, nånstans i distriktet. Kompletterat med visning för exteriör vid sommarpremiering får man ihop till sitt körintyg. Tid och plats är inte bestämt ännu.

Andra grejer på tapeten är Virkeshantering (JUF), Grönt-kort-kurs, skogskörning framåt senhösten och vintern.