Premiering i Myskdalen, Uppsala

30 augusti – så här gick det för nordsvenskarna
Liselotte Erixon fotade.

Alfta sto f. 19 e.Trim 1957 u.Asta 23943 e.Certino 1956-Kronprins 1946-Obelisk 1857
99797=41 p
Luna sto f.19 e.Kavaljer 1998 u.Mila 23944 e.Midas 2016-Viking 1947-Ene-Blacken 1923
88787=38 p
Hekto hingst f.18 e.Tagel 2056 u.Heda 23704 e.Pegasus 1917-Frode 1749-Ämne 1680
88777=37 p
Sol sto f.18 e.Halvar 2004 u.Mylla 23883 e.Bergakung 1883-Pegasus 1917-Ceasar 1820
89797=40 p
Krokens Bolt val. f.17 e.Glomstadgutten 1975 u.Krokens Blanca 23830 e.Moklompen 1966-Vimmel 1974-Bronson 1944
88787=38 p
Zarek val. f.17 e.Zak 2070 u.Tensy 23827 e.Reko 1880-Orkan 1911-Cenit 1853
78887=38 p
AL:s Cemla sto f.17 e.Center 2052 u.Mira 23500 e.Joar 1812-Mycklar 1778-Elldor 1743
99888=42 p Diplom
Ingrid sto f.17 e.Bergman 2043 u.Bellina e.Belltino 1918-Obelisk 1857-Egal 1730
88767=36 p (gick inte rent)
Ponsse val. f.16 e.Porter 2026 u.Pärla 23816 e.Vind 1942-Pollux 1803-Emil 1744
109889=44 p Bästa svenskfödda häst
Damma sto f.16 e.Porter 2026 u.Dundra 23606 e.Ukne 1901-Sanjar 1852-Ysterman 1717
99789=42 p
Holly sto f.15 e.Håbrand 2053 u.Hjärtat e.Lukas 1961-Norne 1851-Ämne 1680
88788=39 p Prem B
Kulla sto f.16 e.Gutta 1960 u.Lherka 23691 e.Helmer 1822-Lindar 1823-Juvenal 1799
88788=39 p Prem B
Polly sto f.15 e.Halvar 2004 u.Pellina 23109 e.Malvin 1920-Gorm 1892-Fjell-Jo 1724
99788=41 p Prem AB