Våra hästar

Här kommer vi allt eftersom att presentera hästarna i distriktet.

Utanför Enköping finns dessa två:

Ingrid 22-17-0048
Född 2017-04-09
e. Bergman 2043 u. Bellina e. Belltino 1918
Ingrid
Stella 23839
Född 2013-04-11
e. Glim 2003, u. Saga 23401 ue. Gorm 1892

Detta är Wallarps Lyx, född 2018 e.Radix 2000 u.Tindra 23783 e.Isvind 1924 – Stjärne 1829. Hon bor i Yttersby utanför Östhammar.

I Faringe bor bl a dessa två grabbar, födda 2017, båda e.Halvar 2004. Harry är u.Huttra 22-11-0067 e.Bergakung 1883 – Centur 1783. Påvel är u.Pellina 23109 e.Malvin 1920 – Gorm 1892 – Fjell-Jo 1724.